Việc làm  /  Tìm việc làm: Security 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 6 tin tuyển dụng việc làm kỹ năng Security

Tìm việc làm 05/2022 với kỹ năng Security 

  20-25 triệu VNĐ
 31/07/2022
 Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  24-24 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

IT HELPDESK

  TPHCM
  20-22 triệu VNĐ
  TPHCM
  20-22 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
12
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm

SENIOR JAVA DEV

  TPHCM
  34.5-34.5 triệu VNĐ
  TPHCM
  34.5-34.5 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  23-34 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
11
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  15-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
12
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm