<h1 style="display:none"></h1>
ViecOi Tìm việc làm tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương và các nơi ở Việt Nam miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Angular

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 42 tin tuyển dụng việc làm kỹ năng Angular

Kết quả tìm việc làm với kỹ năng Angular 

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/02/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

[TP.HCM] BACKEND (PHP/NODEJS)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  16-34.5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  16-34.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/01/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

[TP.HCM] 3 PHP DEVELOPERS

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  16-23 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  16-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/01/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

[TP.HCM] ANGULAR (FRONT-END) (1 SLOT JUNIOR, 1 SLOT SENIOR)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/01/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/01/2021
 Thưởng: 2 triệu VNĐ

Lập trình Front-end (Angular)

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Frontend Developer

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-22 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-22 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/01/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Angular Developer

Công ty: IMT Solutions5
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  6-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  6-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/02/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Hải Phòng
 Lương:  7-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/02/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Developer Leader

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  18-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  18-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2021
 Thưởng: Thỏa thuận